Huize Levensruimte

Ateliers

Ateliers is een aanvullende werkvorm binnen Huize Levensruimte waarbij kinderen en jongeren op een speelse en creatieve manier positieve ervaringen opdoen op vlak van crea, cultuur, natuur(beleving), sport en spel. Via leuke (groeps)activiteiten kunnen jongeren nieuwe mogelijkheden ontdekken en experimenteren met sociale interacties.

De ateliers creëren een veilige en uitdagende speel- en experimenteerruimte waarin de kinderen hun (lichamelijk, emotioneel, mentaal) zelfbewustzijn kunnen vergroten, hun zelfvertrouwen verhogen, eigen mogelijkheden ontdekken en hun creativiteit aanwakkeren. De ateliers zijn meer dan een vrijetijdsaanbod. Kinderen en jongeren zijn gericht – doch op een speelse, vrijblijvende manier – bezig rond vaardigheden. Leren door spel, lichaamsoefeningen, tekenen, schilderen, boetseren, ... staat centraal. Leren door “samen doen” staat centraal.

Twee initiatieven werden doorheen de voorbije jaren uitgebouwd tot jaarlijks terugkerende ateliers.

Beeldend werken

In samenwerking met een externe creatieve therapeut organiseren we ateliers “Beeldend werken”. Vertrekkende vanuit een thema, een verhaal, een gedicht gaan kinderen in kleine groepjes aan de slag met teken- en schildermateriaal, klei, ... om hun eigen creatieve kunstwerken te maken. Ze leren materialen en beeldende technieken hanteren, maar ook samenwerken aan een opdracht, naar elkaars ervaringen luisteren, gevoelens uitdrukken, loslaten en relativeren.

Rots & Water-trainingen

Zelf bieden we ook “Rots & Water”-trainingen aan. Rots & Water is een sociale vaardigheidstraining waarin we met een groep jongeren aan de slag gaan omtrent zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. Het leren door spel, lichaamsoefeningen en kringgesprekken vormt de basis van dit programma. Jongeren worden zich bewust van hun eigen kracht en hun eigen verantwoordelijkheid. Ze leren opkomen voor zichzelf, maar ook respect hebben voor anderen. Ze zoeken een weg om hun lichaamshouding, emoties en zelfreflectie te herkennen, controleren en versterken.

In het verlengde van deze vaste ateliers organiseren we regelmatig activiteiten die gelijkaardige doelen nastreven. We denken onder meer aan filosoferen met kinderen en het werken met ezels.

De ateliers zijn geen vast onderdeel van de individuele hulpverlening aan een kind / jongere en zijn gezin. Elke jongere die door Huize Levensruimte wordt begeleidt, kan deelnemen aan de ateliers. Ieder kind maakt evenwel zelf de keuze om al dan niet te participeren aan een atelier.

Er is de mogelijkheid om de programma’s waarmee we werken binnen de ateliers ook in te zetten vanuit de individuele begeleiding van het kind. We gaan dan individueel aan de slag met het kind.