Ouders

Thuisbegeleiding

Voor wie?

Wanneer we merken dat jij nog over voldoende draagkracht beschikt om je kinderen thuis op te voeden, begeleiden we jullie thuis.

Wat doen jullie?

Een begeleider komt elke week langs bij jouw gezin op de afgesproken momenten. Hij/zij luistert naar jouw verhaal en het verhaal van je kinderen en ondersteunt jou om, eventueel samen met andere personen, zo goed mogelijk voor je kinderen te zorgen en bieden jou hulp waar nodig en mogelijk. En verder trachten wij zoveel mogelijk samen te werken met belangrijke personen uit de familie, buurt, school van de kinderen, … .

Op moeilijke momenten kan een begeleider vaker langs komen. Je kan de begeleiding ook bellen, mailen, sms’en.

Wie begeleidt ons?

Binnen jullie begeleiding zijn de begeleider en hulpverleningscoördinator belangrijke mensen.

Zij maken op hun beurt deel uit van een team door wie zij mee ondersteund worden om de begeleiding van je gezin zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom zullen zij op geregelde tijdstippen overleg plegen met dat team en daarvoor noodzakelijke gegevens over je gezin met de andere teamleden uitwisselen.

De begeleider

In de eerste plaats is het belangrijk dat jij geholpen wordt om voor jouw kinderen en hun opvoeding te zorgen. Daarnaast is het dikwijls ook nodig dat jij geholpen wordt om voor jezelf of voor andere dingen (zoals een huis, inkomen,…) te zorgen en daar kan de begeleider ook bij helpen. Maar de begeleiders gaan zeker en vast ook met jouw kinderen praten, naar hen luisteren, samen met hen iets doen. Elk gezin heeft een vaste begeleider.

De hulpverleningscoördinator

Deze persoon zoekt samen met jullie begeleider (en de andere teamleden) naar een goede manier om de begeleiding van je gezin waar te maken.

Hij/zij doet het kennismakingsgesprek met jullie om zo een beeld te krijgen van de problemen en krachten in jullie gezin, schrijft het handelingsplan en de evolutieverslagen, leidt de besprekingen van het handelingsplan en de evolutieverslagen en vergadert op regelmatige tijdstippen met jullie begeleider.

Zelf kan je ook steeds beroep doen op deze persoon voor een gesprek, een vraag,…