Ouders

Hoe start onze begeleiding?

Een eerste kennismaking met Huize Levensruimte gebeurt steeds met een gesprek bij jullie thuis of via een bezoek aan onze organisatie.

In dit kennismakingsgesprek krijgen jullie eerst uitgebreid informatie over hoe er gewerkt wordt, hoe de begeleiding zal verlopen en eventueel hoe een leefgroep er uitziet. Samen met jullie en eventueel andere hulpverleners gaan we na of wij een oplossing kunnen bieden voor jouw gezin. Als iedereen akkoord is, kan een begeleiding gestart worden. Als dit niet het geval is, dan zal er verder gezocht worden naar een andere oplossing.