Ouders

Hoe helpen jullie ons?

Wij bieden jou en je gezin individuele hulpverlening. Dat betekent dat we samen op zoek gaan naar hoe wij julllie het beste kunnen helpen. Jullie worden steeds begeleid door één of meerdere individuele begeleiders. Zij gaan samen met jouw gezin aan de slag met de doelen die jullie samen zullen opmaken.

Tijdens individuele begeleidingsmomenten wordt aandacht gegeven aan jullie persoonlijk verhaal en aan jullie vragen en bezorgdheden. Samen bekijken we de mogelijkheden.

We volgenook op hoe de opvoeding van je kind(eren) verloopt. We luisteren naar jullie verwachtingen wat betreft het omgaan met elkaar, regels en afspraken, school of werk, vrienden, vrije tijd, toekomst, ...

We staan stil bij wat goed loopt en zoeken samen naar oplossingen bij moeilijkheden.

Het doel is om jouw gezin te helpen, zodat het weer aangenaam samenleven wordt.

 

Een eigen dossier

Je gezin krijgt bij ons een eigen dossier. Hierin worden dingen genoteerd over je gezin, je situatie en de hulp die jullie krijgen. In dit dossier worden ook het handelingsplan en de evolutieverslagen bewaard.

Handelingsplan

Na enkele weken van begeleiding schrijven jullie begeleiders een handelingsplan. Daarin staat:

  • jullie hulpvraag en verwachtingen over de begeleiding bij Huize Levensruimte;
  • aan welke doelen we samen met jullie zullen werken en hoe we dit zullen doen;
  • welke de voornaamste afspraken zijn.

Evolutieverslag

Om de zes maanden wordt er een evolutieverslag geschreven. Daarin staat:

  • hoe de ontwikkeling en de begeleiding van je kind en jouw ontwikkeling als ouder de voorbije zes maanden is verlopen;
  • een evaluatie van de doelstellingen waaran gewerkt werd.

Tijdens de zogenaamde evolutiebesprekingen worden het handelingsplan en de evolutieverslagen samen met je gezin besproken. Ieder van jullie kan hier dan bemerkingen op geven. Als je een consulent hebt, wordt deze ook uitgenodigd voor een bespreking ervan.

  • Een consulent is een medewerker bij de sociale dienst Jeugdrechtbank of bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) die het traject van je kind opvolgt.

Bij verlenging van de begeleiding wordt het handelingsplan voor de volgende zes maanden opgesteld.

Jullie dossier wordt beheerd door de hulpverleningscoördinator. Het is enkel toegankelijk voor de mensen van het team en onder bepaalde voorwaarden kunnen ook jijzelf als ouder of je kind hier toegang tot krijgen. De mensen van het team hebben beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat zij de dingen die ze te weten komen niet zomaar mogen verder vertellen.