Sponsors

Uw steun via een financiële gift

Als u ons financieel wil steunen, dan kan dit eenvoudig door een storting op het rekeningnummer van Huize Levensruimte vzw:

IBAN:BE84 8600 0277 2259
BIC: KREDBEBB.

Dit kan een eenmalige of maandelijks bedrag zijn. Dit laatste geeft de mogelijkheid om een gift te spreiden over een heel jaar. Een maandelijkse storting van bijvoorbeeld 5 of 10 euro weegt niet zwaar door op het maandelijkse­ budget, en toch geeft dit aan onze voorziening een goede vorm van ondersteuning. Onder het motto “vele kleintjes maken één groot” zijn we sterk voorstander van deze eenvoudige vorm van ondersteuning.

Wij kunnen dit jaar geen fiscaal attest uitleveren voor giften vanaf 40 euro (al uw giften samengeteld). Vanaf 2025 kunnen wij dit wel terug.