Sponsors

Uw steun via bekendmaking en promotie

U kan ons steunen door Huize Levensruimte mee te promoten en bekend te maken bij uw kennissen- en vriendenkring. Zo helpt u ons om onze voorziening bij een ruimer publiek bekend te maken voor sponsoring en tijdens onze opbrengstactiviteiten. Dergelijke bekendmaking is een zeer goede manier van ondersteuning.

Huize Levensruimte beschikt over een informatiebrochure. Indien u graag wat van deze brochures ontvangt, geef ons dan een seintje. Dan sturen we u het gevraagde aantal toe.