Huize Levensruimte

TeCeR

Wie begeleiden wij?

Zowel jongens als meisjes tot 25 jaar en hun gezin, die overwegend thuis verblijven en waarvan het gezin de opvoedingstaken grotendeels zelf opnemen.

Welke werkvormen bieden wij?

TeCeR (Thuisbegeleiding met Crisishulp en Residentieel verblijf) integreert in eenzelfde teamwerking volgende werkvormen:

 • Individuele hulpverlening
 • Thuisbegeleiding
 • Crisishulp
 • Verblijf in een leefgroep

Hoe werken wij?

 • De thuisbegeleiding staat centraal in het aanbod. TeCeR vertrekt maximaal vanuit een begeleiding in het gezin.

  Het zwaartepunt van de ontwikkeling van de jongere ligt in zijn context. Dit betekent dat het gezin een groot deel van de opvoedingsverantwoordelijkheden opneemt en de jongere regelmatig in zijn thuissituatie verblijft.

  De krachten, competenties en hulpbronnen in het gezin vormen ankerpunten in de begeleiding.
 • Er wordt intensief en doe(l)gericht naar verandering gewerkt.
 • De begeleidingsduur is bij voorkeur beperkt. Waar nodig zal TeCeR het gezin langdurig ondersteunen.
 • TeCeR voorziet in de mogelijkheid om tijdens de begeleiding beroep te doen op mobiele en/of residentiële crisishulp.
  Tijdens een crisisbegeleiding verhogen we de intensiteit van de begeleiding en focussen we op het stabiliseren van de gezinssituatie.
  Jongeren, die reeds door ons begeleid worden kunnen bovendien voor een beperkte periode (max. 14 dagen) in een leef
 • TeCeR beschikt over een eigen leefgroep waardoor jongeren ook  in de voorziening kunnen verblijven.
 • De hulpverlener in TeCeR werkt met de jongere in de context, tenzij de veiligheid ernstig in het gedrang komt. De leefgroep fungeert hierdoor veeleer als back-up of aanvullende leefomgeving.
 • Het verblijf heeft steeds een contxtondersteunend karakter. Dit betekent dat de jongere (minimale leeftijd 5 jaar) maximaal vier nachten per week in de voorziening verblijft.
 • De leefgroep is gesloten op zon- en feestdagen.
  TeCeR voorziet wel 7/7 permanentie en opvang un functie van crisishulp.