Aan de slag bij ons 

Voorwaarden

  • Je bent minstens 18 jaar.
  • Je hebt een stageformulier en een vragenlijst ingevuld.
  • Je hebt een voorafgaandelijk kennismakingsgesprek.
  • Je bezorgt bij de start van je stage volgende attesten:
    • een uittreksel uit het strafregister (model 2) (het vroegere bewijs van goed gedrag en zeden) niet ouder dan 3 maanden
    • attest arbeidsgeneeskundig onderzoek (via je school te bekomen).