Wat als... ik niet tevreden ben?

Wanneer je niet tevreden bent met iets wat iemand doet, of je bent het niet eens met de dingen die gebeuren of beslist worden, dan kan je hierover praten met een begeleider of de hulpverleningscoördinator. Zij zullen jou dan helpen om een oplossing te zoeken voor jouw probleem. 
Komen jullie er samen niet uit, kun je contact opnemen met Cindy. Ook zij zal jouw verhaal beluisteren. Je kunt een melding doen. Als je ontevredenheid zo groot is, kan het zijn dat je een klacht wil indienen. Dit kan je doen door jouw klacht te vertellen aan:

Er is ook nog Opgroeipunt. Deze kan je bereiken:

  • Via telefoon: 078/170 000 (elke werkdag van 8.00u tot 20.00u)
  • Via het contactformulier: Opgroeipunt | Opgroeien
  • Via post: Opgroeipunt, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel