Huize Levensruimte

Cliëntparticipatie

Onder participatie vallen alle initiatieven waarbij onze organisatie of een deelwerking ervan kinderen, jongeren en gezinnen informeert, samen met hen nadenkt of actie onderneemt. Huize Levensruimte benadert cliëntparticipatie vanuit verschillende invalshoeken:

  • Binnen de individuele hulpverlening en opvoeding: vb. binnen begeleidingsmomenten, het handelingsplan, een oudercontact, ...
  • Leefgroepgebeuren: vb. groepsvergadering, ...
  • Op organisatie(overschrijdend) niveau: vb. tevredenheidsmeting, klachtenprocedure, Ouderspunt, Cachet, ...
  • In de maatschappij: vb. vrije tijd, onderwijs, ...

Participatie vinden we belangrijk en dit is zichtbaar in ons dagelijks handelen. We proberen als organisatie hier de nodige aandacht aan te spenderen en vast te houden. Dit doen we onder andere vanuit ons overleg cliëntparticipatie waarbij we van elkaar leren, werken aan bewustwording, enz. Vanuit dit overleg vertrekken ook een aantal werkingsoverschrijdende initiatieven zoals bijvoorbeeld de organisatie van de oudergroep.

Oudergroep

De oudergroep wordt 2 keer per jaar  georganiseerd voor ouders die een kind hebben in begegleiding in Huize Levensruimte. Het doel is elkaar ontmoeten, ervaringen delen, elkaar vragen stellen, tips geven, ... en dit in gezellige sfeer.

Activiteiten

Vanuit de deelwerkingen worden jaarlijkse activiteiten georganiseerd voor ouders (en andere betrokkenen). Het kan gaan om uitstappen, feestjes, nieuwjaarsrecepties, enz. Gewoon samen zijn en samen actie ondernemen.