Huize Levensruimte

Ouderwerking

De ouderwerking is een groepsgericht aanbod voor ouders.

De ouderwerking omvat verscheidene initiatieven die gericht zijn op het ontmoeten van andere ouders, samen zijn van ouders, aanleren van vaardigheden en/of participatie in Huize Levensruimte.

Een aantal initiatieven kennen een vaste regelmaat en structuur. Andere initiatieven worden dan weer situationeel georganiseerd.

Activiteiten

Vanuit de deelwerkingen worden jaarlijkse activiteiten georganiseerd voor ouders (en andere betrokkenen). Het kan gaan om uitstappen, feestjes, nieuwjaarsrecepties, vakanties, enz. Gewoon samen zijn en samen actie ondernemen.

Los van de deelwerkingen organiseert Huize Levensruimte bijeenkomsten voor ouders waarin we rond een thema samen komen om ervaringen uit te wisselen, te leren van elkaar en elkaar te steunen. “Ouder-zijn” is het overkoepelende thema wat elkaar verbindt. We spreken hierbij van de oudergroep.

De oudergroep

  • komt rond een thema een afgesproken aantal sessies samen
  • werkt met open inschrijvingen aan het begin van elke reeks
  • stelt zich open voor ouders van jongeren die momenteel door Huize Levensruimte begeleid worden of het voorbije jaar begeleid werden
  • wordt gemodereerd door een begeleider.

Participatie

Onder participatie vallen alle initiatieven waarbij onze organisatie of een deelwerking ervan ouders informeert, samen met hen nadenkt of actie onderneemt m.b.t. de algemene werking. Naast infomomenten, ouderavonden, enz. denken we onder meer aan de tevredenheidsmeting voor ouders. Een zeer specifiek participatiekanaal binnen de ouderwerking is het open oudercomité.

Open oudercomité

Het open oudercomité is een vast kanaal voor ouders om te participeren aan dossier- en leefgroepoverschrijdende items. Het is een kanaal om ouders de kans te bieden om “mee-te-weten” en “mee-te-denken” over de algemene werking van Huize Levensruimte. Via deze weg willen we ouders enerzijds informeren en uitnodigen om mee te denken over onze werking en anderzijds aansporen om zelf voorstellen, initiatieven, enz. (bv. omtrent samen zijn) kenbaar te maken. Vanuit dergelijke initiatieven wordt het voor hen ook mogelijk om “mee-uit-te-voeren”.

Het oudercomité:

  • staat voor communicatie in twee richtingen. Huize Levensruimte geeft informatie aan ouders, maar ontvangt ook graag feedback en voorstellen van ouders
  • staat open voor ouders van jongeren die momenteel in Huize Levensruimte begeleid worden.
  • is geen vaste groep. Iedere ouder kan aanwezig zijn op één of meerdere bijeenkomsten.
  • wordt samengeroepen door een directielid (minimaal 3x per jaar).