Huize Levensruimte

Erkenning en subsidiëring

Huize Levensruimte is erkend en wordt gesubsidieerd door het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse Overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) als organisatie voor bijzondere jeugdzorg met de modules: contextbegeleiding (57 jongeren), verblijf (42 jongeren) en contextbegeleiding i.f.v. autonoom wonen (3 jongeren).