Huize Levensruimte

Doelgroep

Huize Levensruimte is een private organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, gelegen in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem).

Onze doelgroep zijn kinderen en jongeren (< 18/21 jaar) en hun gezin die kampen met opvoedingsproblemen of die zich in een moeilijke leefsituatie bevinden.

Gezinnen die nog voldoende draagkracht hebben om de kinderen thuis op te voeden kunnen gezinnen bij ons terecht voor thuisbegeleiding.

Wanneer er sprake is van een problematische leefsituatie kunnen kinderen/jongeren en hun gezin bij ons naast thuisbegeleiding ook terecht voor residentieel verblijf. Deze hulpverlening situeert zich achter de intersectorale toegangspoort. Een problematische leefsituatie kan bijvoorbeeld betekenen dat de ontwikkelingskansen en/of de veiligheid van de kinderen ernstig bedreigd worden. Gezinnen zijn vastgelopen in het dagelijks samenleven en problemen situeren zich op verschillende leefgebieden (opvoeding, huishouden, financiën, huisvesting, relaties, enz.). Een (gedeeltelijke) uithuisplaatsing van de kinderen kan dan aangewezen zijn, steeds met zoveel mogelijk de nadruk op contextondersteunende hulpverlening.

Crisisopvang en/of –begeleiding kunnen ook op verwijzing van het crisismeldpunt.