Huize Levensruimte

Multifunctioneel centrum

Huize Levensruimte evolueerde de voorbije jaren naar een multifunctioneel centrum.

We bieden vanuit één organisatie residentiële, mobiele en ambulante hulp aan. Die hulp wordt vertaald in een traject, waarbij begeleidingsmodules op maat worden ingezet in functie van een evoluerende hulpvraag van de cliënt.

We ervaren in de begeleiding van onze cliënten de nood aan zowel flexibiliteit als continuïteit.

Flexibiliteit

Flexibiliteit verwijst naar de mogelijkheden om voor elke cliënt een aanbod op maat te ontwikkelen. Dit behelst onder meer:

  • het zwaartepunt van de opvoeding in de voorziening dan wel thuis,
  • de begeleiding in de voorziening dan wel in de context,
  • het aantal nachten in de voorziening dan wel in de context,
  • residentiële begeleiding dan wel mobiele begeleiding

(en elke variant op het continuüm tussen beide).

Continuïteit

Continuïteit doelt op het voorkomen van breuken in het hulpverleningstraject dat de cliënt aflegt; het vermijden dat een cliënt moet veranderen van organisatie, zodra zijn hulpvraag wijzigt.

We pleiten voor een vlotte schakeling tussen verschillende werkvormen en een aanbod op maat binnen eenzelfde voorziening. Een voorziening die kan differentiëren in doelgroep zodat we, waar nodig, de veiligheid en zorg kunnen verzekeren en, waar wenselijk, werken aan de pedagogische vaardigheden en interacties in het gezin.

Om deze doelstelling waar te maken biedt Huize Levensruimte, vanuit vier deelwerkingen, diverse begeleidingsvormen aan voor een totale capaciteit van 61 jongeren.